Video ze zasedání zastupitelstva

Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995 a parc. č. 2996/1 včetně id. 1/2 domu čp. 1919 na pozemku parc. č. 2995

projednávané usnesení: 148
datum: 24.09.2015
délka videa: 1:48

Soubory s nastříhanými videi zřejmě zatím nebyly nahrány na server. Zkuste to prosím později.

Soubor: http://str.wia.cz/wwz/p6/1418/6/0614.flv nelze otevřít.