Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název:

S hlubokým pohnutím a zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí vzácného člověka a Čestného občana naší městské části, monsignora Jana Machače, faráře kostela sv. Matěje v Dejvicích.
Velice si vážím jeho statečnosti a smyslu pro spravedlnost, vlastností, které projevoval celý svůj život, i v dobách, pro něj nejobtížnějších. Smyslem jeho života bylo konat dobro a zajímat se o druhé, o své spoluobčany. Mnoho času a energie věnoval pastýřské péči, ovlivnil generace dětí a mládeže. Jsem velmi hrdý, že si ho ve svých vzpomínkách mohu uchovat jako člověka stále dobře naladěného, s úsměvem na tváři, který všechny těžkosti a životní nástrahy překonával s veselou myslí.
Postupem doby jsme se stali skutečnými přáteli. V naší mysli zůstane člověkem statečným, který cokoliv dělal, dělal poctivě a v zájmu druhých lidí, v zájmu člověka i své obce.

S úctou

Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com