Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: Blob? Proč ne na Strahov? Konečně bychom nečetli v encyklopediích, že největší stadion světa je megalomanská chátrající stavba bez využití, s rostoucím plevelem a malými stromky, dokonce v havarijním stavu, čelící tendencím na zbourání, ale má novou dimenzi. Dimenzi, na kterou možná ani neměla ambice. Nebýt tím skanzenem, ale živou národní památkou.
Modul: Životní situace
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com