Přeposílání emailem - Odesílací formulář
Odkaz 
Název: V pátek a v sobotu proběhnou i v Praze 6 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O Vaši přízeň se bude ucházet dvacet šest zaregistrovaných politických stran, hnutí či koalic. Přestože z voleb vzejdou zástupci Parlamentu České republiky, nepodlehněte dojmu, že jde o volby z pohledu Prahy 6 zbytečné. Naopak. Přes všechny diskuse, úvahy a polemiky je jasné, že příští politika tohoto státu se přímo odrazí i na životní situaci občanů naší městské části. Volby budou mimo jiné i o příští pozici Prahy, a tím i Prahy 6, v očích nové vlády při přerozdělování daní. Nechť každý sám posoudí, zda dnešní situace, kdy Praha generuje čtvrtinu všech daní v této zemi a jejich přerozdělením zpět získává nejmenší podíl ze všech krajů v České republice, je dlouhodobě únosná. A i z tohoto úhlu pohledu volby do parlamentu rozhodně nejsou volbami zbytečnými.
Modul: Hlavní strom
URL: ::nezvoleno::
Adresát 
Email adresáta: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Vzkaz:
Odesilatel 
Moje jméno: *
Můj email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com