Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6

V úterý 12. prosince 2017 se uskuteční od 10.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 6 (6. patro) 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Od 15.00 hodin - Interpelace

 

NÁVRH PROGRAMU:

1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2952/17 )

2. Projednání Projektu Dračky - prodej formou share deal - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2894/17 )

3. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2931/17 )

4. Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2019 - 2023 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2932/17 )

5. Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2933/17 )

6. Zahrádkářská osada Jenerálka - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3016/17 ) - zařazen jako pevný bod po interpelacích občanů, nejdříve však v 16:00 hodin

7. Odkoupení pozemku parc. č. 191 k. ú. Ruzyně - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2989/17 )

8. V. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2934/17 )

9. Poskytnutí finančních darů na kulturní akce - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2926/17 )

10. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021 -Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2994/17 )

11. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport  a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit) - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 2996/17 )

12. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2018 - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 2997/17

13. Pravidla pro participativní rozpočtování v Praze 6 - Nápad pro Šestku II - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2980/17 )  

14. Poskytnutí individuální dotace na rok 2018 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 2977/17 )

15. Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2018 s Domovem svatého K. Boromejského - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 2976/17 )

16. Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2018 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 2975/17

17. Prodej pozemků parc. č. 1364/1 a parc. č. 1364/2 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2935/17 )

18. Prodej části pozemku parc. č. 2488/3 (dle GP č. 4304-86/2017- pozemek parc. č. 2488/27) k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2987/17 )

19. Prodej pozemku parc. č. 1096 - zahrada v k.ú. Bubeneč, Společenství Verdunská 39 sídlícího v domě Verdunská 818/39, Praha 6 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2988/17 )

20. Prodej pozemků parc. č. 1430/1 a parc. č. 1430/2 k. ú. Liboc - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2990/17 )

21. Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 348/16 k prodeji pozemku parc. č. 1178 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2991/17 )

22. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/63
k. ú. Dejvice
- Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2936/17 )

23. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/84
k. ú. Dejvice
- Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2937/17 )

24. Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2993/17 )

25. Prominutí úroků z prodlení - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2938/17 )

26. Odměňování členů Zastupitelstva MČ Praha 6 od 01.01.2018  - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2984/17 )

27. Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny RMČ Praha 6 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2985/17 )

28. Dostavba Vítězného náměstí - Mgr. Kolář, Ing. arch. Polách

29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2017 a plán činnosti pro rok 2018 - Ing. Pekárek

30. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2017 a plán činnosti pro rok 2018 - Ing. Mgr. Bezděk

31. Výroční zpráva Výboru pro komunikaci a média za rok 2017 a plán činnosti na 1. pololetí roku 2018 - Ing. Mgr. Kužílek

32. Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3017/17 )

33. Informace k Poliklinice Pod Marjánkou - Ing. Hanušová

 

Informativní body:

a) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. ZMČ  č. 365/16)

b) Písemná informace - Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2770/17 , usn. RMČ č. 2857/17 , usn. RMČ č. 2895/17 a usn. RMČ č. 2934/17 )

náhled souboru

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/21-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2017-11-24 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz