Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

V pátek 24. listopadu 2017 se uskuteční od 10.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 6 (6. patro) 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Od 15.00 hodin - Interpelace

 

NÁVRH PROGRAMU:

1) Projednání Projektu Dračky - prodej formou share deal - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2894/17 )

2) IV. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2895/17 )

3) Prodej části pozemku parc. č. 491/25 (dle GP č. 802-8/2017- pozemek parc. č. 491/137) a  části pozemku parc. č. 491/26 (dle GP č. 802-8/2017- pozemek parc. č. 491/139) vše v  k. ú. Veleslavín - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2816/17 )

4) Prodej části pozemku parc. č. 3477/1 (dle GP č. 3340-51/2017- pozemek parc. č. 3477/360) v  k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2817/17 )

5) Prodej části pozemku parc. č. 2078/1 (dle GP č. 1302-52/2017- pozemek parc. č. 2078/10) v  k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2818/17 )

6) Prodej části pozemku parc. č. 3789/1 (dle GP č. 3333-25/2017- pozemky parc. č. 3789/5 a parc. č. 3789/6) v  k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2896/17 )

7) Prodej části pozemku parc. č. 3023 (dle GP č. 3337-25/2017- díl b a díl c) v  k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2897/17 )

8) Prodej části pozemku parc. č. 1281/294 (dle GP č. 1326-25/2017- pozemky parc. č. 1281/593 a parc. č. 1281/594) v  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2898/17 )

9) Svěření  částí  pozemků parc. č. 66/6, 66/8, 66/9, 66/13 v k. ú. Břevnov včetně parku a stavby hodin - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 2858/17 )

10) Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2017 - Ing. Hanušová(usn. RMČ č. 2873/17 )

11) Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl - Ing. Hanušová -(usn. RMČ č. 2876/17 )

12) Poskytnutí účelové dotace na provoz Městské knihovny v Praze - pobočka   Praha 6, Dejvice - Mgr. Lacina(usn. RMČ č. 2845/17 )

13) Prodloužení termínů plnění úkolu z usnesení ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář(usn. RMČ č. 2880/17 )

 

Informativní body:

a) Informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Ing. Vaculík, Ing. Hanušová (usn. ZMČ č. 451/17 )

b) Informace o Strategii MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu - Ing. arch. Smutná  (usn.  ZMČ č. 518/17 )

c) Informace o Stavební uzávěře SO v severozápadním kvadrantu Prahy - Ing. arch. Smutná (usn. ZMČ č. 519/17 )

d) Informace o postupu přípravy Plánu pro Ladronku včetně průběhu participace - Ing. arch. Polách

e) Informace o přijatých peticích - Ing. Holický

náhled souboru

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/20-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2017-11-13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz