Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 se uskuteční v pátek 24. února od 10:00 hodin v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 6.

Pevný bod interpelace na programu od 15:00 hodin.

 

 

 Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 24.02.2017


- pevný bod v 15:00 hodin  - Interpelace

 

1. Metodika znaleckých posudků - způsoby oceňování pozemků, cenová mapa, oceňování nemovitého majetku - Ing. Vaculík

2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2016 - 12/2016 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2004/17)

3. Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2014 - 2018 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2021/17)

4. Vývoj sporu a jednání se společností Vítězné náměstí s. r. o. - Mgr. Kolář (usn. ZMČ 370/16)

5. Etický kodex zastupitele Městské části Praha 6  - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2037/17)

6. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6 a Jednacího řádu výboru ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2038/17)

7. Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro komunikaci a média  ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář

8. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/39 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2010/17)

9. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/100 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č.2011/17)

10. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/26 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2019/17)

11. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2012/17)

12. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č.   445/6 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2013/17)

13. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1651/8 k. ú. Dejvice  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2014/17)

14. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/6 k. ú. Dejvice  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2015/17)

15. Prodej pozemků parc. č. 1116 a parc. č. 1117 k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1830/16)

16. Prodej pozemků parc. č. 3124  a parc. č. 3125 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2025/17)

17. Prodej pozemků parc. č. 406/1 a parc. č. 406/8 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2026/17)

18. Směna části pozemku parc. č.  47/4 za část pozemku parc. č. 47/3  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2027/17)

19. Svěření části pozemku parc. č. 4059/2 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2028/17)

20. Odejmutí svěření  části pozemku parc. č. 306/7, k. ú. Veleslavín - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2029/17

21. Odejmutí svěření  části pozemku parc. č. 209 k. ú. Sedlec  - Ing. Vaculík  (usn. RMČ č. 2030/17

22. Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 309/13 ze dne 15.2.2013 - Projednání dalšího postupu při realizaci vestaveb bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2023/17)

23. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 3 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 2024/17)

24. Převod místní bezejmenné komunikace č. NN 5146 na pozemku parc. č. 3136/1 k. ú. Dejvice ze správy TSK do správy m. č. Praha 6 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2020/17)

25. Částečné prominutí poplatků z prodlení - Ing. Mejstřík (usn. RMČ č. 2001/17)

26. Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2017 - Ing. Mejstřík (usn. RMČ č. 1977/17)

27. Dotační řízení "Zdravá Šestka 2017"- přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování - Ing. Hanušová  (usn. RMČ č. 2002/17)

28. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace se spolkem NADĚJE - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 1985/17)

29. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2017 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 1986/17)

30. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2016 - Ing. Hanušová  (usn. RMČ č. 2003/17

31. Záměr dalšího postupu u sociálně zdravotnických zařízení - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 2031/17)

32. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Juárezova, Juárezova 24/1037, Praha 6 - Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2017/17)

33. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Na Okraji, Na Okraji 301, Praha 6 - Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2018/17)

34. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ 1992/17)

 

Různé:

a.    "Plán dalšího rozvoje polikliniky Pod Marjánkou z hlediska dalšího rozvoje lékařské péče a garance její dostupnosti a obslužnosti pro občany" - MUDr. Hošek

b.    Informace o závěrech dislokačního procesu LDN - Mgr. Hanušová, Ing. Vaculík (usn. RMČ č.2032/17)

c.    Celková rekonstrukce Vítězného náměstí - Ing. arch. Polách

d.    Informace o stanovisku MHMP k návrhu MČ Praha 6 na zařazení pozemků parc. č. 587, 588/1, 588/2 a 4287 k.ú. Dejvice do lokalit vhodných pro výstavbu budovy Magistrátu hl. m. Prahy - Ing. Vaculík (usn. ZMČ 361/16)

e.    Rozpočtová opatření MČ Praha 6 za období 01-02/2017- Ing. Vaculík  (usn. RMČ č. 1964/17 a 1993/17)

 

 

náhled souboru

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/aktuality/15-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2017-02-15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz