Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Nabídka kroužků pro děti v GALERII VILLA PELLÉ

Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou tvůrčích dílen, animačních pásem a pravidelných nedělních kurzů dějin umění hrou.

Od září pokračujeme s kurzem Nedělní škola umění hrou, opět se bude konat Ateliér Naše město ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka, novinkou je kurz filmové animace s Ultrafun. Mrkněte a neváhejte přihlásit své ratolesti! Míst je málo.:-)  dilny{zavináč}villapelle{tečka}cz / více info na http://villapelle.cz/tvurci-dilny/

Zveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplňují to, co ve škole nelze stihnout - pojďme se učit koukat!

 

Nedělní škola umění hrou

otevřený kurz s lektorkou Kateřinou Švejdovou

Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí; délka programu: 120 min/ 7 lekcí.

V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření
a povídání. Lekce pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného.

Ukázková lekce zdrama! V neděli 10.9. 2017 od 15:00 hod registrace: dilny@villapelle.cz

Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod. Začínáme v neděli 24.9. 2017 od 15.00 hod. Cena za kurz ( 7 lekcí) je 840 Kč.

Od Flipbooku k filmu aneb filmová animace pro děti s lektorkami Ultrafunod 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí; délka programu: 90 min/ 10 lekcí,

Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové -  Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou. Současně
s workshopy probíhá i osvěta o tvůrcích a výtvarnících českého animovaného filmu, o dějinách, technikách, teorii atd. a jeho současném postavení v celosvětovém kontextu.  Obsahová nabídka zohledňuje i probíhající výstavy
a pracuje s jejich vizuální složkou.

Ukázková lekce zdarma!  Ve středu 13.9. 2017 od 15:30 hod 

registrace: dilny{zavináč}villapelle{tečka}cz 

Kurz filmové animace bude probíhat každou středu vždy od 15.30 hod. Termín konání kurzu: 4.10. – 6.12. 2017. Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3.500 Kč.  

Zápis dětí na oba kurzy v 1. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na dilny@villapelle.cz  nebo na tel. 775 577 114.

Ateliér Naše město s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým

pro děti 1.supně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí

Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města.

Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků.

Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.

Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14:00 do 15:30 hod. Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018. Cena za kurz ( 12 lekcí) je 1.500 Kč.

Zápis dětí na 1. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na vzdelavani{zavináč}nadace-promeny{tečka}cz nebo na tel. 778 737 711.

náhled souboru


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/akce/nabidka-krouzku-pro-deti-v-galerii-villa-pelle-2017-07-17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz